FAQ

Kiedy mogę złożyć wypowiedzenie z umowy ubezpieczenia OC?
W przypadku, gdy zawarłeś umowę ubezpieczenia OC na 12 miesięcy możesz złożyć wypowiedzenie najpóźniej jeden dzień przed końcem ubezpieczenia. Sytuacja wygląda inaczej, gdy chcesz zrezygnować z ubezpieczenia OC po zakupie pojazdu. W takim przypadku możesz złożyć wypowiedzenie w każdym dowolnym momencie po zakupie pojazdu

Gdzie należy zgłosić szkodę z ubezpieczenia OC?
Każdą taką szkodę należy zgłosić telefonicznie bezpośrednio do towarzystwa ubezpieczeniowego, w którym sprawca szkody miał ubezpieczenie. Numery telefonów do poszczególnych towarzystw znajdują się w zakładce – zgłoszenie szkody.

Kiedy przysługuje mi zwrot składki z Ubezpieczenia OC?
Zwrot składki przysługuje jeśli pojazd, który ubezpieczyłeś został przez Ciebie wyrejestrowany np. z  powodu demontażu pojazdu. W przypadku sprzedaży pojazdu, zwrot składki przysługuje tylko wtedy jeśli nabywca wypowie zwartą przez Ciebie umowę ubezpieczenia OC.

Czy należy poinformować towarzystwo ubezpieczeniowe o sprzedaży pojazdu?
Tak. Towarzystwo ubezpieczeniowe powinno zostać poinformowane o fakcie zbycia pojazdu w ciągu 14 dni od sprzedaży.