Podróży zagranicznych

Chcesz poznać nasza ofertę wypełnij formularz kontaktowy  bądź skontaktuj się z nami telefonicznie lub mailowo.
Ubezpieczenie to jest przeznaczone zarówno dla osób, które wyjeżdżają za granicę na wakacje, w odwiedziny do rodziny, jak i osób wyjeżdżających do pracy.

 

W zależności od wybranego przez Ciebie wariantu, ubezpieczenie to obejmuje m.in.:

  • pokrycie kosztów leczenia nagłych zachorowań lub nieszczęśliwych wypadków;
  • wypłatę świadczenia z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków;
  • ubezpieczenie pomocy assistance;
  • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym za szkody na osobie i na rzeczy;
  • ubezpieczenie bagażu podróżnego;
  • ubezpieczenie kosztów odwołania uczestnictwa w zagranicznej imprezie turystycznej;
  • ubezpieczeni sprzętu sportowego.