Zgłoszenie szkody

Każdą szkodę z ubezpieczenia należy zgłosić bezpośrednio do firmy dzwoniąc na infolinie.
Poniżej podajemy nr infolinii do zgłoszenia szkody w poszczególnych towarzystwach ubezpieczeniowych.

 

2

22-567-12-02

4

22-501-61-00
801-120-000

13

22-212-20-12

8

22-449-99-99
801-801-181

16 58-555-62-22
801-107-108
5 58-555-55-55
801-107-107
1 601-311-311
801-311-311
3 22-563-28-28
801-282-828
17 22-566-55-55
801-102-102
14 42-666-65-00
801-597-597
12 22-547-98-56
801-001-003
7 22-469-69-69
9 22-333-77-88
801-888-997
11 605-444-444
801-444-444
15 815-815-815
6 22-543-05-43
801-343-343

 

Oświadczenie o zdarzeniu
W tym miejscu możesz pobrać wzór oświadczenie o zdarzeniu drogowym. Pobierz